Rennen - Kanazawa 2024-07-09 03:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Al Shindagha Mafumi Muroi Hattori Daichi SP
07/08 11:42
-
07/09 03:32
2 3 Lift Loader Toshiyuki Takahashi Koga Hirotaka SP
07/08 11:42
-
07/09 03:32
3 1 Nac Express Masayuki Nakagawa Shoma Kato SP
07/08 11:42
-
07/09 03:32
4 Rollo Spear Yasuhiko Munetsuna Chihiro Kaneko SP
07/08 11:42
-
07/09 03:32
5 Yuino Grand Code Kazuhiro Kato Tatsuya Nakajima SP
07/08 11:42
-
07/09 03:32
6 2 Logi Mizai Koji Fujita Taiga Kurihara SP
07/08 11:42
-
07/09 03:32
7 Maia Vita Hiroyuki Tajima Hirohisa Tachi SP
07/08 11:42
8 4 Run For Lilies Yuko Takahashi Kenshin Uozumi SP
07/08 11:42
-
07/09 03:32
9 Lavande Liko Yuko Takahashi Hiromitsu Horiba SP
07/08 11:42
-
07/09 03:32
10 Vulture Toshiyuki Takahashi Kunihisa Hirase SP
07/08 11:42
-
07/09 03:32