Rennen - Kanazawa 2024-07-09 02:55

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Hawk Bits Yasuhiko Munetsuna Chihiro Kaneko SP
07/08 11:26
-
07/09 02:57
2 Mozu Kumachi Kazuhiro Kato Taichi Suzuki SP
07/08 11:26
-
07/09 02:57
3 Pare Beid Toshiyuki Takahashi Atsushi Ikeda SP
07/08 11:26
-
07/09 02:57
4 4 Loveliness Kazuyoshi Kato Shoma Kato SP
07/08 11:26
-
07/09 02:57
5 3 Wide Meister Kazumasa Kaneda Yuma Shibata SP
07/08 11:26
-
07/09 02:57
6 Golden Thread Kazuya Ibi Masaya Matsudo SP
07/08 11:26
-
07/09 02:57
7 2 Ranhardt Kazumasa Kaneda Hirohisa Tachi SP
07/08 11:26
-
07/09 02:57
8 1 Wonderful Guy Hiroyuki Tajima Koga Hirotaka SP
07/08 11:26
-
07/09 02:57
9 Aio Sakebu Otoko Mafumi Muroi Hattori Daichi SP
07/08 11:26
-
07/09 02:57