Rennen - Saga 2024-07-09 08:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Marino Fair Lady Hirofumi Watanabe Takuto Demizu SP
07/08 11:39
-
07/09 08:31
2 Chat Moon Hiroshi Nakano Yukihito Nagata SP
07/08 11:39
-
07/09 08:31
3 3 Animal Kirishima Mitsunori Koga Manato Hida SP
07/08 11:39
-
07/09 08:31
4 Ortensia Akimasa Ibi Kaito Gobayashi SP
07/08 11:39
-
07/09 08:31
5 Kaebjjang Miyoshi Higashi Naohito Tanaka SP
07/08 11:39
-
07/09 08:31
6 1 New Horizon Motonori Mashima Shoma Kanayama SP
07/08 11:39
-
07/09 08:31
7 2 Piena Nice Guy Yoshito Yamada Toru Takeyoshi SP
07/08 11:39
-
07/09 08:31