Rennen - Saga 2024-07-09 06:15

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 1 Kirishima Joyner Masanori Mashima Takuto Demizu SP
07/08 11:27
-
07/09 06:16
2 Sashiba Motonori Mashima Yoshiki Yamada SP
07/08 11:27
-
07/09 06:16
3 Weisse Nelke Yukito Sankoda Manato Hida SP
07/08 11:27
-
07/09 06:16
4 4 Ai Yo Calme Mitsunori Koga Taku Kawashima SP
07/08 11:27
-
07/09 06:16
5 3 Aeno Jupiter Tadayoshi Ikeda Shoma Kanayama SP
07/08 11:27
-
07/09 06:16
6 Marino Casa Blanca Moriyuki Yorimoto Tsubasa Kamo SP
07/08 11:27
-
07/09 06:16
7 Star Of Melody Katsutoshi Teshima Omi Daiki SP
07/08 11:27
-
07/09 06:16
8 2 Time Of Clear Hirohide Hirayama Leo Nakayama SP
07/08 11:27
-
07/09 06:16
9 Buckler Toshimitsu Kunichi Hiroki Yamashita SP
07/08 11:27
-
07/09 06:16