Rennen - Morioka 2024-07-09 07:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Bon Bolero Minoru Murakami Shinobu Murakami SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49
2 Mo Mo Green Toshihiko Kobayashi Tatsunori Sugawara SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49
3 Vesper Rose Mamoru Nitta Ryoto Tsukamoto SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49
4 Sol Estrella Sakae Ishikawa Shion Sasaki SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49
5 Angelical Yukihiro Nagata Toshiya Yamamoto SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49
6 Kashino Forward Masashi Ito Masatoshi Yamamoto SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49
7 Asuma Steve Tomokazu Tachibana Makoto Otsubo SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49
8 Step Akira Kimura Ryo Takamatsu SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49
9 Itarutokorode Hiromichi Iida Ryo Kobayashi SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49
10 Exponent Jun Takahashi Yuichi Sakaguchi SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49
11 Fahren Joe Sakae Ishikawa Rei Iwamoto SP
07/08 11:32
-
07/09 07:49