Rennen - Mombetsu 2024-07-09 10:20

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Planeta Noboru Yonekawa Yamato Ishikawa SP
07/08 11:32
-
07/09 10:21
2 4 Antenna Last Hiroyuki Oguni Genta Ochiai SP
07/08 11:32
-
07/09 10:21
3 Moving On Masahiro Saito Fuma Ono SP
07/08 11:32
-
07/09 10:21
4 Welt Krieger Daisuke Akita Ryoga Fujita SP
07/08 11:32
-
07/09 10:21
5 Web Taizan Kunio Himori Takanori Yoshimoto SP
07/08 11:32
-
07/09 10:21
6 1 Toyono Majo Kuniaki Sasaki Junichiro Agishi SP
07/08 11:32
-
07/09 10:21
7 Iide Champ Masakazu Murakami Manato Kurosawa SP
07/08 11:32
-
07/09 10:21
8 2 D's Mythology Takahiro Matsumoto Mitsuyuki Miyazaki SP
07/08 11:32
-
07/09 10:21
9 Moriden Kaido Kazuhisa Yamada Yoji Kamei SP
07/08 11:32
-
07/09 10:21
10 3 Jasper Eight Masataka Sakuma Shinya Matsui SP
07/08 11:32
-
07/09 10:21