Rennen - Mombetsu 2024-07-09 05:55

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Coeur Doux Fuyuki Igarashi Yuji Iwahashi SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
2 Riko Crusader Masato Kawashima Ryoga Fujita SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
3 Applauso Yoshimi Yanagizawa Toshihiko Inoue SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
4 Tom World Hideaki Sato Takanori Yoshimoto SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
5 Wood Bruni Tsuyoshi Chiba Asahi Wakasugi SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
6 2 Taisetsu O Hideaki Sato Takafumi Hattori SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
7 Combat Rave Kazuhisa Yamada Junichiro Agishi SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
8 Basal Shoot Hidetomo Numazawa Yamato Ishikawa SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
9 Rosita Girl Masataka Sakuma Genta Ochiai SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
10 Queen Side Daisuke Akita Fuma Ono SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
11 3 Sogano Dolphin Masahiro Saito Shinya Matsui SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57
12 1 Una To Lion Kunio Himori Ryu Abe SP
07/08 11:57
-
07/09 05:57