Rennen - Morioka 2024-07-09 09:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Gempachi Pride Shinichi Hatakeyama Shinobu Murakami SP
07/08 11:41
-
07/09 09:31
2 Rutile Quartz Yukichi Sugawara Tou Bunhou SP
07/08 11:41
3 Amazing Run Isao Sugawara Rei Iwamoto SP
07/08 11:41
-
07/09 09:31
4 2 Kimon Rickey Yoshinori Itagaki Masatoshi Yamamoto SP
07/08 11:41
-
07/09 09:31
5 3 Star Of Kelly Hiromichi Iida Yu Suzuki SP
07/08 11:41
-
07/09 09:31
6 1 Golden Healer Yuji Sato Toshiya Yamamoto SP
07/08 11:41
-
07/09 09:31
7 Unicorn Koki Chiba Tatsunori Sugawara SP
07/08 11:41
-
07/09 09:31
8 Sanei Wing Koichi Sato Ryo Takamatsu SP
07/08 11:41
-
07/09 09:31
9 Cigar O Suu Otoko Toshihiko Kobayashi Atsushi Sekimoto SP
07/08 11:41
-
07/09 09:31
10 Greenwich City Hiromichi Iida Ryo Kobayashi SP
07/08 11:41
-
07/09 09:31
11 Katana Shinichi Hatakeyama Hidetoshi Abe SP
07/08 11:41
-
07/09 09:31