Rennen - Morioka 2024-07-09 04:20

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 Metatheater Koichi Sato Toshiya Yamamoto SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21
2 Champion Ace Koki Chiba Tatsunori Sugawara SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21
3 1 Ivy Idaten Yoshinori Itagaki Ryo Takamatsu SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21
4 Shimpeki Hiromichi Iida Ryoto Tsukamoto SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21
5 Queenstown Yukihiro Nagata Ryo Kobayashi SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21
6 Aino Arrows Masahiko Sato Yuri Takahashi SP
07/08 11:26
7 Fuku Partner Yuichi Saito Masatoshi Yamamoto SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21
8 Eternal Freya Yuichi Saito Reika Sekimoto SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21
9 Neo Grand Koji Sakurada Yuichi Sakaguchi SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21
10 Vento Azzurro Akira Kimura Tou Bunhou SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21
11 4 Beauty Beast Hiromichi Iida Yu Suzuki SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21
12 3 Dordogne Yoshinori Sasaki Shion Sasaki SP
07/08 11:26
-
07/09 04:21