Rennen - Kanazawa 2024-07-09 02:20

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Somersault Seiji Sukita Akihiro Yoshida SP
07/08 11:32
-
07/09 02:22
2 G H Gould Seiji Sukita Taichi Suzuki SP
07/08 11:32
-
07/09 02:22
3 Hirono Ramman Kazumasa Kaneda Yuma Shibata SP
07/08 11:32
-
07/09 02:22
4 3 Good Luck Star Masaya Suzuki Seiki Takano SP
07/08 11:32
-
07/09 02:22
5 Northern Peak Yuko Takahashi Chihiro Kaneko SP
07/08 11:32
-
07/09 02:22
6 Cafe No Wien Kinya Sugawara Taiga Kurihara SP
07/08 11:32
-
07/09 02:22
7 2 Our Story Kazuyoshi Kato H Yoshihara SP
07/08 11:32
-
07/09 02:22
8 1 Top King Seiji Sukita Kenshin Uozumi SP
07/08 11:32
-
07/09 02:22
9 Don Argos Masayuki Nakagawa Shoma Kato SP
07/08 11:32
10 4 I Am Rosy Akihiro Kawazoe Shizuo Oki SP
07/08 11:32
-
07/09 02:22