Rennen - Tokyo City Keiba 2024-07-09 08:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Takano Dream Hidemitsu Sakai Norifumi Mikamoto SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
2 My Eiger Terunobu Fujita Takami Riku SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
3 Porte D'Italie Takashi Kubosugi Taisei Nakahara SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
4 Nansei Scorpion HIDEYO YONEDA Sho Yoshii SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
5 Honu Makoto Ichimura Naoki Machida SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
6 4 Sophia Cor Kazumasa Sakamoto Ryo Fujita SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
7 Sabuno Yuzen Shin Tachibana Shohei Takahashi SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
8 Aploun Ryo Akamine Hiroshi Chida SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
9 3 Bora Bora Flavor Kenji Tsukioka Kota Motohashi SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
10 2 Fortunate Keiji Nakamichi Keita Nishi SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
11 Maruyo Sota Yoriaki Murakami Ryuji Tatsushiro SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47
12 1 Kitano Dayjob Masahiro Fukuda Takayuki Yano SP
07/08 12:06
-
07/09 08:47