Rennen - Tokyo City Keiba 2024-07-09 05:15

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 3 Ganymedes Rey Kazuo Watanabe Kenji Okamura SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
2 A Shin Peridot Nobuhiro Onodera Kakeru Oki SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
3 1 Kiseki Nyan Hiromitsu Kurita Masashige Honda SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
4 Super Cool Keiji Nakamichi Ryoya Sawada SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
5 Briksdal Yasumasa Kurita Masahiro Matsuzaki SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
6 Sun Luculia Takatoshi Takaiwa Naoki Honmura SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
7 Shine Vigorous Kazuma Hashimoto Tanaka Kouta SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
8 Yamato Hope Ship Takashi Kubosugi Taisei Nakahara SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
9 4 Tutrice Ryo Akamine Genki Fujimoto SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
10 O Shin Azuki Minoru Asakura Shun Ishizaki SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
11 Hokuto Lory Naomitsu Okano Shunsuke Ishikawa SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
12 2 Tony Romance Kiyoaki Takahashi Takayuki Yano SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17
13 It's Bad Makoto Ichimura Taniuchi Kanta SP
07/08 11:27
-
07/09 05:17