Rennen - Saga 2024-07-09 06:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Lux Amor Shizuo Oshima Tsubasa Kamo SP
07/08 11:24
-
07/09 06:46
2 4 Knight Alnilam Hiroshi Nakano Yukihito Nagata SP
07/08 11:24
-
07/09 06:46
3 Rutile Cheko Hiroyuki Yanai Jun Tanaka SP
07/08 11:24
-
07/09 06:46
4 1 Flame Sword Ryuma Kanagawa Takuto Demizu SP
07/08 11:24
-
07/09 06:46
5 2 Meisho Felio Sameshima Katsuya Shota Muramatsu SP
07/08 11:24
-
07/09 06:46
6 Fukushima Par Play Hirofumi Ishikawa Shinsuke Ishikawa SP
07/08 11:24
-
07/09 06:46
7 Hako Suka Hirofumi Watanabe Shoma Kanayama SP
07/08 11:24
-
07/09 06:46
8 3 La Gerbe Yoshito Yamada Toru Takeyoshi SP
07/08 11:24
-
07/09 06:46