Rennen - Morioka 2024-07-09 06:05

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Shiny Yamato Yoshinori Sasaki Toshiya Yamamoto SP
07/08 11:45
-
07/09 06:06
2 3 History Isao Sugawara Tou Bunhou SP
07/08 11:45
-
07/09 06:06
3 Heredar Toru Sannomiya Rei Iwamoto SP
07/08 11:45
-
07/09 06:06
4 2 Toa Anela Koji Sekimoto Shion Sasaki SP
07/08 11:45
-
07/09 06:06
5 Allegro Vivo Mamoru Nitta Hidetoshi Abe SP
07/08 11:45
-
07/09 06:06
6 Stelo Mamoru Nitta Ryoto Tsukamoto SP
07/08 11:45
-
07/09 06:06
7 Ecology Girl Yoshinori Itagaki Ryo Takamatsu SP
07/08 11:45
-
07/09 06:06
8 Namura Banzai Yuichi Saito Masatoshi Yamamoto SP
07/08 11:45
-
07/09 06:06
9 1 Bear Believe Koichi Seto Tatsunori Sugawara SP
07/08 11:45
-
07/09 06:06
10 Victory Canon Toshihiko Sato Ryo Kobayashi SP
07/08 11:45
-
07/09 06:06