Rennen - Kanazawa 2024-07-09 07:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Hello Candy Kazuyoshi Kato Toshiki Akiyama SP
07/08 11:42
-
07/09 07:51
2 Illusionist Toshiyuki Takahashi Taiga Kurihara SP
07/08 11:42
-
07/09 07:51
3 1 Juju June Masayuki Nakagawa Tatsuya Nakajima SP
07/08 11:42
-
07/09 07:51
4 3 Derma Vodka Kazuyoshi Kato H Yoshihara SP
07/08 11:42
-
07/09 07:51
5 2 Mi Hija Divina Kinya Sugawara Kohei Katsurayama SP
07/08 11:42
-
07/09 07:51
6 Victor Barows Masayuki Nakagawa Hirohisa Tachi SP
07/08 11:42
-
07/09 07:51
7 Grand Maison Yasuhiko Munetsuna Chihiro Kaneko SP
07/08 11:42
-
07/09 07:51
8 Meiner Heritage Kazuya Ibi Masaya Matsudo SP
07/08 11:42
-
07/09 07:51
9 4 Sky Story Yutaka Kuroki Kunihisa Hirase SP
07/08 11:42
-
07/09 07:51
10 H N Bumpy Shigeru Sato Satoshi Yonekura SP
07/08 11:42
-
07/09 07:51