Rennen - Kanazawa 2024-07-09 04:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Ganja Queen Masayuki Nakagawa Tatsuya Nakajima SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
2 Muguete Speranza Shigeru Sato Akihiro Yoshida SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
3 3 Night Planet Kazuya Ibi Masaya Matsudo SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
4 Axe Shigeru Sato Chihiro Kaneko SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
5 Aoi Atsuhime Kazuyoshi Kato Taichi Suzuki SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
6 Link Arms Hiroyuki Tajima Kenshin Uozumi SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
7 Ruri Shanti Hiroyuki Tajima Hattori Daichi SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
8 1 Hyakushiki Kazuhiro Kato Shoma Kato SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
9 4 Kamisori Straight Masaya Suzuki Seiki Takano SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
10 2 Shonan Rush Kazuhiro Kato Hirohisa Tachi SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
11 Mer Mer Me Hiroyuki Tajima Koga Hirotaka SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42
12 Meisho Trek Kinya Sugawara Taiga Kurihara SP
07/08 11:37
-
07/09 04:42