Rennen - Morioka 2024-07-09 08:55

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Katchao Masahiko Sato Ryo Takamatsu SP
07/08 11:24
-
07/09 08:56
2 2 Lady Brown Koki Chiba Toshiya Yamamoto SP
07/08 11:24
-
07/09 08:56
3 1 Good Fortune Koji Sakurada Masatoshi Yamamoto SP
07/08 11:24
-
07/09 08:56
4 4 My Jeunesse Koki Chiba Yuichi Sakaguchi SP
07/08 11:24
-
07/09 08:56
5 3 Aventuristo Akira Kimura Tou Bunhou SP
07/08 11:24
-
07/09 08:56
6 Sei Sequence Yoshinori Sasaki Rei Iwamoto SP
07/08 11:24
-
07/09 08:56
7 Tsurumaru Hanako Yoshiaki Kobayashi Atsushi Sekimoto SP
07/08 11:24
-
07/09 08:56
8 Absinthe Minoru Murakami Shinobu Murakami SP
07/08 11:24
-
07/09 08:56
9 Aoi Katsuma Hitoshi Sakai Ryoto Tsukamoto SP
07/08 11:24
-
07/09 08:56
10 Perlan Masahiko Sato Yuri Takahashi SP
07/08 11:24
-
07/09 08:56