Rennen - Kanazawa 2024-07-09 06:35

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Leadenhall Takashi Saito Taiga Kurihara SP
07/08 11:27
-
07/09 06:37
2 2 Shinto Kizuna Y Kitade Toshiki Akiyama SP
07/08 11:27
-
07/09 06:37
3 3 Berengaria O Hirata H Yoshihara SP
07/08 11:27
-
07/09 06:37
4 Dazzling Ray Yutaka Kuroki Kunihisa Hirase SP
07/08 11:27
-
07/09 06:37
5 1 Dona Aphrodite Y Shono Kanta Taguchi SP
07/08 11:27
-
07/09 06:37
6 Reve A Rose Koji Fujita Shizuo Oki SP
07/08 11:27
-
07/09 06:37
7 Graf Kunihiko Watanabe Nana Kawaharada SP
07/08 11:27
-
07/09 06:37
8 Lemon Souffle Kazuhiro Kato Hiromitsu Horiba SP
07/08 11:27
-
07/09 06:37
9 Sweet Will Kazuhiro Kato Shoma Kato SP
07/08 11:27
-
07/09 06:37
10 4 Loka Brunn N Yoshida Kyosuke Kokubun SP
07/08 11:27
-
07/09 06:37