Rennen - Kanazawa 2024-07-09 04:05

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Garasuno Ichigo Kinya Sugawara Kohei Katsurayama SP
07/08 11:39
-
07/09 04:06
2 Open Source Akihiro Kawazoe Hattori Daichi SP
07/08 11:39
-
07/09 04:06
3 4 Solbeck Kazuya Ibi Masaya Matsudo SP
07/08 11:39
-
07/09 04:06
4 Ryuno Rush Kazuyoshi Kato Shoma Kato SP
07/08 11:39
-
07/09 04:06
5 Aeroplanino Masayuki Nakagawa H Yoshihara SP
07/08 11:39
-
07/09 04:06
6 1 Astrit Koji Fujita Taiga Kurihara SP
07/08 11:39
-
07/09 04:06
7 Yomeni Keigo Kinya Sugawara Yuma Shibata SP
07/08 11:39
-
07/09 04:06
8 Miss Hinokuni Shigeru Sato Tatsuya Nakajima SP
07/08 11:39
-
07/09 04:06
9 3 Fugacious Hiroyuki Tajima Seiki Takano SP
07/08 11:39
-
07/09 04:06
10 2 Oden Rickey Toshiyuki Takahashi Koga Hirotaka SP
07/08 11:39
-
07/09 04:06