Rennen - Tokyo City Keiba 2024-07-09 11:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Godafoss Naomitsu Okano Hiroshi Chida SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
2 Sand Falcon Makoto Ichimura Takami Riku SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
3 Kafuji Pentagon Hiroyuki Matsuura Yu Takahashi SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
4 Outperform Kenji Tsukioka Haruhisa Sano SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
5 1 Riko Luger Katsunori Arayama Taito Mori SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
6 Nac Falcon Mitsugu Tachibana Ryuji Tatsushiro SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
7 3 Fergus Kenji Tsukioka Sho Yoshii SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
8 4 Lampron Motohiro Akamine Reo Yokogawa SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
9 Apollo Liam Makoto Ichimura Masashige Honda SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
10 2 Honey Toast Terunobu Fujita Ryo Fujita SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
11 Citrusdal Kenji Sano Kenji Okamura SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12
12 Manticore Chiaki Hori Ryota Sugawara SP
07/08 11:24
-
07/09 11:12