Rennen - Tokyo City Keiba 2024-07-09 07:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Big Valley San Keiji Nakamichi Ryo Fujita SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02
2 1 Andara Crystal TSUYOSHI TAKANO Genki Fujimoto SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02
3 Labyrinth Queen Hiromitsu Kurita Taniuchi Kanta SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02
4 Ikinari Iine Takatoshi Takaiwa Masaki Segawa SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02
5 2 Atami Flash Hiromitsu Kurita Ryota Sugawara SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02
6 Con Sordino Yoriaki Murakami Yu Takahashi SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02
7 Red Jasper Yoriaki Murakami Natsuka Kobayashi SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02
8 4 April Storm Takakazu Saso Takami Riku SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02
9 White Ship Yoriaki Murakami Shunsuke Ishikawa SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02
10 3 Sabuno Ibuki Kazumasa Sakamoto Mai Fukuhara SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02
11 Hangang No Kiseki Takakazu Saso Haruhisa Sano SP
07/08 11:39
-
07/09 07:02