Rennen - Saga 2024-07-09 09:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 T M Jinkyu Hirohide Hirayama Yukihito Nagata SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01
2 2 Let It Go Motonori Mashima Shinsuke Ishikawa SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01
3 Washington Tesoro Shinichi Higashi Hiroki Yamashita SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01
4 Loureiro Tadayoshi Ikeda Omi Daiki SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01
5 Unsimilar Kinya Kitamura Tsubasa Kamo SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01
6 3 Go My Ocean Masanori Mashima Yoshiki Yamada SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01
7 1 Mary Masanori Mashima Shoma Kanayama SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01
8 Idaten Turbo Kinya Kitamura Taku Kawashima SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01
9 Qasioun Miyoshi Higashi Naohito Tanaka SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01
10 Chocolate Day Toru Yamada Takuto Demizu SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01
11 4 Buzzutchi Mitsunori Koga Manato Hida SP
07/08 11:42
-
07/09 09:01