Rennen - Saga 2024-07-09 07:55

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Ichi The Winner Hirohide Hirayama Hiroki Yamashita SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
2 Kashino Lucas Mitsunori Koga Taku Kawashima SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
3 T M Churaran Shogo Hatabata Keisuke Dazai SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
4 Go To Kirishima Kazuya Makita Isao Yamaguchi SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
5 Aneroid Katsutoshi Teshima Shinsuke Ishikawa SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
6 3 Obakeno Kinta H Oneda Kota Washizu SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
7 Takeno Saiko Mitsunori Koga Manato Hida SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
8 Hanahana Gusto Hisami Yano Omi Daiki SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
9 2 Iron Musume Mamoru Tanaka Shuji Akaoka SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
10 4 Kakkoyoka K Sasada F Komaki SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
11 Aitaka K Tani Manami Nagashima SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57
12 1 Lupinus Tesoro MAI MIYAGAWA Taichi Nagamori SP
07/08 11:47
-
07/09 07:57