Rennen - Saga 2024-07-09 11:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Win Dance Time Yukito Sankoda Tsubasa Kamo SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
2 Irise Luz Hiroshi Nakano Yukihito Nagata SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
3 Padmaavat Hiroyuki Yanai Jun Tanaka SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
4 4 Flower Country Hiroyuki Yanai Taku Kawashima SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
5 Regali Del Sole Moriyuki Yorimoto Omi Daiki SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
6 K T Venus Hirofumi Watanabe Takuto Demizu SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
7 Passion Flower Hiroyuki Yanai Toru Takeyoshi SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
8 Dancing Ski Moriyuki Yorimoto Kaito Gobayashi SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
9 Five Roses Yukito Sankoda Manato Hida SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
10 3 Meiner Cheiron Toshio Ogaki Shoma Kanayama SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
11 1 Helix Hiroyuki Yanai Shota Muramatsu SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32
12 2 Konohanasakuyahime Takayoshi Kawada Yoshiki Yamada SP
07/08 11:48
-
07/09 11:32