Rennen - Morioka 2024-07-09 05:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Good Luck Girl Toru Sannomiya Rei Iwamoto SP
07/08 11:36
-
07/09 05:31
2 Sezan Bright Jun Takahashi Tatsunori Sugawara SP
07/08 11:36
-
07/09 05:31
3 Julep Glass Minoru Murakami Shinobu Murakami SP
07/08 11:36
-
07/09 05:31
4 2 Brother Sun Jun Takahashi Yuichi Sakaguchi SP
07/08 11:36
-
07/09 05:31
5 4 M One Haruko Koji Hareyama Atsushi Sekimoto SP
07/08 11:36
-
07/09 05:31
6 Peace One Dolce Shigeyuki Konishi Ryo Kobayashi SP
07/08 11:36
-
07/09 05:31
7 1 Rocky Titan Koki Chiba Yuri Takahashi SP
07/08 11:36
-
07/09 05:31
8 3 Lord Palace Toshihiko Kobayashi Tou Bunhou SP
07/08 11:36
-
07/09 05:31
9 Volterra Yoshinori Sasaki Hidetoshi Abe SP
07/08 11:36
-
07/09 05:31