Rennen - Morioka 2024-07-09 03:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 Compagnon Koji Sakurada Yu Suzuki SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12
2 Blue Earth Koji Sakurada Masatoshi Yamamoto SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12
3 3 Vasuki Un Masashi Ito Shinobu Murakami SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12
4 She'll Be Right Yoshinori Itagaki Yuichi Sakaguchi SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12
5 Be Shiny Kudou Yuukou Makoto Otsubo SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12
6 4 Sunrise Damashii Kazumune Ito Yuri Takahashi SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12
7 Bee Spirit Koji Sakurada Ryo Takamatsu SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12
8 1 Peisha Lovely Yoshinori Sasaki Toshiya Yamamoto SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12
9 Duckling Shinichi Hatakeyama Reika Sekimoto SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12
10 Kirishima Yell Hiroki Sakurada Kazen Nango SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12
11 Marukei Valette Sakae Ishikawa Shion Sasaki SP
07/08 12:38
-
07/09 03:12