Rennen - Morioka 2024-07-09 03:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Ubermensch Koji Sakurada Toshiya Yamamoto SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46
2 3 Kazeno Itazura Yuji Sato Shion Sasaki SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46
3 1 Rouge Rouge Toru Sannomiya Rei Iwamoto SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46
4 2 Noble Legend Yoshinori Itagaki Yuichi Sakaguchi SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46
5 Heart's Kelly Koichi Seto Tatsunori Sugawara SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46
6 Robustness Yukihiro Nagata Ryo Takamatsu SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46
7 Goemool Kazumune Ito Yuri Takahashi SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46
8 Mille Mandorli Yoshiharu Oikawa Hidetoshi Abe SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46
9 4 Friend Maki Koji Sakurada Yu Suzuki SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46
10 Ecoro Verde Minoru Murakami Shinobu Murakami SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46
11 Ubud Yukihiro Nagata Ryo Kobayashi SP
07/08 11:43
-
07/09 03:46