Rennen - Kanazawa 2024-07-09 08:25

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 4 Lavender Macaron Kazuhiro Kato Hiromitsu Horiba SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26
2 3 Meisho Naomasa Kazuhiro Kato Akihiro Yoshida SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26
3 Champagne Call Akihiro Kawazoe Seiki Takano SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26
4 Libera Me Kazuyoshi Kato H Yoshihara SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26
5 Token Spica Kazumasa Kaneda Yuma Shibata SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26
6 Aoi La Lune Kazuyoshi Kato Shoma Kato SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26
7 Onnea Kazuhiro Kato Kohei Katsurayama SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26
8 2 Mysig Kazumasa Kaneda Kenshin Uozumi SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26
9 Kisekino Kuni Akihiro Kawazoe Koga Hirotaka SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26
10 Garden Of Eden Kazuhiro Kato Taiga Kurihara SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26
11 1 Fraises Tarte Masayuki Nakagawa Tatsuya Nakajima SP
07/08 11:29
-
07/09 08:26