Rennen - Tokyo City Keiba 2024-07-09 06:25

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Huracan Kazunobu Suda Haruhisa Sano SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
2 4 Golden Oja Yoriaki Murakami Taniuchi Kanta SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
3 Legame D'amore Kenji Tsukioka Takami Riku SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
4 Garret Le Reve Kenji Sano Yoichi Ando SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
5 Princess Chiara Satoshi Fukunaga Takayuki Yano SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
6 Fruits Parfait Motohiro Akamine Yu Takahashi SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
7 Twin Prime TSUYOSHI TAKANO Tsubasa Sasagawa SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
8 Kastrom Gale NAYA KAZUHISA Hiroshi Chida SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
9 Rhein Gaudi Hiroshi Takami Ryo Fujita SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
10 3 Kiwami Imon Ryo Akamine Ryuji Tatsushiro SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
11 Keigunno Ikkaku Yukiharu Shimada Kenji Okamura SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
12 Onono Umako Kazumasa Sakamoto Shunsuke Ishikawa SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
13 2 Ruby Princess Kazuma Hashimoto Kakeru Oki SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27
14 1 Coeur Eye Naoyuki Matoba Sho Yoshii SP
07/08 11:24
-
07/09 06:27