Rennen - Saga 2024-07-09 10:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 1 Despejado Toshimitsu Kunichi Hiroki Yamashita SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11
2 Layback Turn Masanori Mashima Yoshiki Yamada SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11
3 Arakki Faith Sameshima Katsuya Naohito Tanaka SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11
4 2 Mifune Motonori Mashima Shinsuke Ishikawa SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11
5 Ryuno Tiger Kinya Kitamura Taku Kawashima SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11
6 Moriden Boy Kazuo Hamada Jun Tanaka SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11
7 4 Lyon Takayoshi Kawada Leo Nakayama SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11
8 Smart Ciel Toshimitsu Kunichi Isao Yamaguchi SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11
9 3 Rub' Al Khali Miyoshi Higashi Shoma Kanayama SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11
10 Waldbuhne Hirohide Hirayama Takuto Demizu SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11
11 Top Majesty Masanori Mashima Manato Hida SP
07/08 12:39
-
07/09 10:11