Rennen - Saga 2024-07-09 09:35

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Lord Sage Tadayoshi Ikeda Manato Hida SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37
2 Kikuno King Hisami Yano Omi Daiki SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37
3 1 Shigeru Ruby Toshimitsu Kunichi Shinsuke Ishikawa SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37
4 Perry Island Toru Yamada Yoshiki Yamada SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37
5 Rhein Splash Tadayoshi Ikeda Shoma Kanayama SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37
6 4 Village Single Kazuo Hamada Jun Tanaka SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37
7 2 Hiro Shige Pepper Yoshito Yamada Toru Takeyoshi SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37
8 Ken Bridge Ether Katsutoshi Teshima Naohito Tanaka SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37
9 Rising Seira Kinya Kitamura Takuto Demizu SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37
10 Shigeru Iwaizake Toshimitsu Kunichi Hiroki Yamashita SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37
11 3 Flugzeug Tadayoshi Ikeda Isao Yamaguchi SP
07/08 11:52
-
07/09 09:37