Rennen - Saga 2024-07-09 07:15

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Maruhachi Apollon Hiroyuki Yanai Shota Muramatsu SP
07/08 11:33
-
07/09 07:16
2 Disbud Mum Hirofumi Watanabe Omi Daiki SP
07/08 11:33
-
07/09 07:16
3 1 Asquith Tesoro Sameshima Katsuya Hiroki Yamashita SP
07/08 11:33
-
07/09 07:16
4 2 Takeno Raiko Kinya Kitamura Isao Yamaguchi SP
07/08 11:33
-
07/09 07:16
5 Rikka Rocky Shinichi Higashi Shinsuke Ishikawa SP
07/08 11:33
-
07/09 07:16
6 Ruby Type Yukito Sankoda Manato Hida SP
07/08 11:33
-
07/09 07:16
7 4 Brave Soul Miyoshi Higashi Shoma Kanayama SP
07/08 11:33
-
07/09 07:16
8 3 Pawa Poke Go Hiroshi Nakano Yukihito Nagata SP
07/08 11:33
-
07/09 07:16
9 Tamamo Prism Hirohide Hirayama Leo Nakayama SP
07/08 11:33
-
07/09 07:16
10 Cosmo Appeal Hiroshi Nakano Tsubasa Kamo SP
07/08 11:33
-
07/09 07:16