Rennen - Morioka 2024-07-09 07:10

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Milky Yoshinori Sasaki Reika Sekimoto SP
07/08 11:28
2 Yamasho Cat Koichi Seto Tatsunori Sugawara SP
07/08 11:28
3 L'eclair De Paris Toshihiko Kobayashi Ryo Takamatsu SP
07/08 11:28
4 Moon Moon Moon Tsukasa Yoshida Hidetoshi Abe SP
07/08 11:28
5 Espressivo Yuji Sato Shion Sasaki SP
07/08 11:28
6 Hiro Shige Pearl Yoshinori Sasaki Rei Iwamoto SP
07/08 11:28
7 Make Me Laugh Yoshinori Itagaki Yuichi Sakaguchi SP
07/08 11:28
8 Romance Author Kazumune Ito Yuri Takahashi SP
07/08 11:28
9 Windy Koki Chiba Ryoto Tsukamoto SP
07/08 11:28
10 Brightia Lua Koji Hareyama Atsushi Sekimoto SP
07/08 11:28
11 Artigianale Minoru Murakami Shinobu Murakami SP
07/08 11:28
12 B B Paddle Yukichi Sugawara Tou Bunhou SP
07/08 11:28