Rennen - Saga 2024-07-09 10:50

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Twilight Saga Toru Yamada Yoshiki Yamada SP
07/08 11:57
-
07/09 10:51
2 Artemis Bio Michitaka Doi Naohito Tanaka SP
07/08 11:57
-
07/09 10:51
3 Royal Speedy Kinya Kitamura Manato Hida SP
07/08 11:57
-
07/09 10:51
4 4 T M Bobby Dan Hirohide Hirayama Leo Nakayama SP
07/08 11:57
-
07/09 10:51
5 Venti Akimasa Ibi Shota Muramatsu SP
07/08 11:57
-
07/09 10:51
6 Kaga Cappuccino Hisashi Matsushima Taku Kawashima SP
07/08 11:57
-
07/09 10:51
7 2 Wired Toru Yamada Shinsuke Ishikawa SP
07/08 11:57
-
07/09 10:51
8 3 Smile Forest Toshimitsu Kunichi Hiroki Yamashita SP
07/08 11:57
-
07/09 10:51
9 1 A Shin Beaute Shinichi Higashi Toru Takeyoshi SP
07/08 11:57
-
07/09 10:51