Rennen - Morioka 2024-07-09 06:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 A Volonte Yuji Sato Shion Sasaki SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
2 Bee Barista Koji Sakurada Toshiya Yamamoto SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
3 4 Maxillaria Koichi Seto Yuri Takahashi SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
4 1 Aerien Koji Hareyama Atsushi Sekimoto SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
5 Satchmo Yuichi Saito Yu Suzuki SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
6 Ikizama Hiromichi Iida Ryoto Tsukamoto SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
7 3 Karustone Delight Koichi Seto Shinobu Murakami SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
8 2 Meisho Hogaraka Hiroji Chiba Eito Sakai SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
9 Next Level Shigeyuki Konishi Masatoshi Yamamoto SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
10 Sei Patience Toshihiko Sato Makoto Otsubo SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
11 Magnifique Briller Hiroki Sakurada Kazen Nango SP
07/08 11:34
-
07/09 06:41
12 Balboa Toshihiko Kobayashi Tatsunori Sugawara SP
07/08 11:34