Rennen - Morioka 2024-07-09 04:55

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Yakurai Rose Yoshiaki Kobayashi Ryoto Tsukamoto SP
07/08 12:38
-
07/09 04:56
2 Yamanin Billow Kazumune Ito Yuri Takahashi SP
07/08 12:38
-
07/09 04:56
3 4 Live Vinegar Isao Sugawara Eito Sakai SP
07/08 12:38
-
07/09 04:56
4 Lily Jasper Mamoru Nitta Yuichi Sakaguchi SP
07/08 12:38
-
07/09 04:56
5 North Shore Girl Tsukasa Yoshida Rei Iwamoto SP
07/08 12:38
-
07/09 04:56
6 1 Field Goofy Koji Hareyama Atsushi Sekimoto SP
07/08 12:38
-
07/09 04:56
7 3 Dolce Vita Tomokazu Tachibana Makoto Otsubo SP
07/08 12:38
-
07/09 04:56
8 Mi Do Da Fare Toshihiko Sato Ryo Kobayashi SP
07/08 12:38
-
07/09 04:56
9 2 Roulette Minoru Murakami Shinobu Murakami SP
07/08 12:38
-
07/09 04:56