Rennen - Kanazawa 2024-07-09 05:20

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Emilia Emilio Masayuki Nakagawa Yuma Shibata SP
07/08 11:42
-
07/09 05:21
2 Bordeaux Aisance Toshiyuki Takahashi Kohei Katsurayama SP
07/08 11:42
-
07/09 05:21
3 Tomeiyori Kirei Yutaka Kuroki Koga Hirotaka SP
07/08 11:42
-
07/09 05:21
4 4 My Vendome Masayuki Nakagawa Satoshi Yonekura SP
07/08 11:42
-
07/09 05:21
5 1 Intimate Kazuya Ibi Shoma Kato SP
07/08 11:42
-
07/09 05:21
6 Aoi Camellia Kazuyoshi Kato Taichi Suzuki SP
07/08 11:42
-
07/09 05:21
7 2 Aino Yume Tailor Masayuki Nakagawa Hirohisa Tachi SP
07/08 11:42
-
07/09 05:21
8 3 Sembero Koji Fujita Masaya Matsudo SP
07/08 11:42
-
07/09 05:21