Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Ryzhenko 11 10 11 8 9
Valentyn Kurliuk 7 12 9 11 11