Pts

1 2 3 4
Volodymyr Ryzhenko 4 6 13 11
Vadym Kononenko 11 11 11 12