Pts

1 2 3 4
Oleksandr Hainovskyi 11 9 6 7
Volodymyr Korobko 6 11 11 11