Pts

1 2 3 4
Artem Trofymchuk 11 8 11 11
Volodymyr Ivasiv 8 11 9 9