Pts

1 2 3
Oleksandr Strutinskiy 7 5 7
Volodymyr Korobko 11 11 11