Pts

1 2 3
Volodymyr Korobko 7 7 8
Volodymyr Ivasiv 11 11 11