Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Hainovskyi 11 9 10 11 11
Artem Trofymchuk 9 11 12 7 9