Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Strutinskiy 11 16 9 4 9
Volodymyr Ivasiv 9 14 11 11 11