Pts

1 2 3
Aleksander Dzyabura 11 11 11
Vadim Komar 9 6 5